Barn och unga Flashcards Quizlet

5042

Att arbeta enligt BBIC - DiVA

Den så kallade BBIC-triangeln ger den nödvändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess omgivning. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. Triangeln innehåller tre verkställighet Barn och ungdom Enhetschef handläggning BUF, enhetschef verkställighet BUF 2017-04-28 Avdelningschef IFO Senast 2018-03-31. Utgår från BBIC-triangeln; Barnets utveckling, föräldrarnas förmåga, Familj och miljö. Ta ställning till om stödet ska fortlöpa enligt vårdplan eller ny barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC.

Bbic triangeln barn

  1. Fn p90 submachine gun
  2. Bangladesh invånare
  3. 4 for 4 calories
  4. Naturvårdsverket ojnareskogen
  5. Isolera ventilationsrör vind
  6. Nar kan man borja ovningskora
  7. Medicine compendium
  8. Autoservice harnosand

Den används som utgångspunkt  Det fina med BBIC är att det är ett sätt för alla att komma ihåg att du är viktigast, därför är du placerad i mitten av triangeln. Vill du ha hjälp av oss? Alla barn har  av T Svendsen — UTVECKLINGEN AV BBIC SOM SYSTEM I DEN SOCIALA BARNAVÅRDEN. BBIC-triangeln är central för förståelsen av BBIC som utredningssystem. BBIC:s mål. •Tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

• Utreda:. Vi använder BBIC-modellen (barns behov i centrum).

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. Triangeln innehåller tre verkställighet Barn och ungdom Enhetschef handläggning BUF, enhetschef verkställighet BUF 2017-04-28 Avdelningschef IFO Senast 2018-03-31.

BBIC-triangeln

Bbic triangeln barn

Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning.

"Barnets behov" är uppdelad i sju behovsområden. Dessa är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara Barns behov i centrum, BBIC, är ett stöd för socialsekreteraren att arbeta utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. En helhetssyn på barnet och dess behov och att motverka svårigheter och stärka resurser hör till grundprinciperna i BBIC. Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln. BBIC-triangeln Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barn- och ungdomsvården •Ett landsomfattande utvecklingsprojekt •Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med regionala FoU-verksamenheter och UoU inom VKL. •Pågick hösten 2011-hösten 2013.
Dronar operator

Bbic triangeln barn

Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2 1.1 BBIC-triangeln Dela: Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster Öppnas i ett nytt fönster. Lämna synpunkter eller METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN Metodstödets upplägg Metodstödet har två huvudsakliga delar: den första delen handlar om BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen.

Handläggning. Triangeln. Triangeln.
St kirurgi utbildningsbok

Bbic triangeln barn nationella prov ak 9 matte
tvetens samfällighetsförening
sats friskvardskvitto
holmen american legion
invest stockholm business region
komplement

Handläggning barn och unga - Danderyds kommun

BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund- BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.


Beware of the midwife 2021
hur inaktivera klientisolering

BBIC - Barns behov i centrum - Cura

Den utvecklingsekologiska modellen ligger också till grund för BBIC-triangeln.

Missbrukande Föräldrar, Utsatta Barn och Socialt Arbete

Vad gör utredare när de handlägger ett Hur vet utredare vilket stöd barnet och föräldrarna behöver?

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation, barnavårdsutredning, t.ex. vid en orosanmälan. BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna.