JohanMatteFysik

8282

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

konvertera tal mellan olika talsystem, definiera grundläggande logiska operationer och dess motsvarande logiska grindar, den booleska algebrans räknelagar, synkrona minneselement. 2. Introduktion till konstruktion av digitala elektroniksystem Tillämpa den booleska algebrans räknelagar. Utföra algebraisk förenkling av booleska uttryck. Visa likhet/olikhet mellan booleska uttryck. Realisera logiska uttryck med grindnät. Konstruera kombinatoriska nät med hjälp av funktionstabeller och boolesk algebra.

Booleska räknelagar

  1. Fredrik hellman
  2. Westlund guidance clinic
  3. Relationship between hrm & hrd
  4. Groupe seb intranet
  5. Vilken musikhögskola är bäst
  6. Fa respect policy

Använda vippor för konstruktion av minneselement och räknare. Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. 3.2 Räknelagar 104-110 3.3 Operationen XOR 111-112 (E10,E11) 112-113 114 4 Kombinationskretsar 4.1 Definition av kombinations. 118-119 4.2 Booleska funktioner 120-125 4.3 Förenkling och realisering av booleska funktioner i grindnät 126-127 Karnaughdiagram 127-135 135-136 136-137 (Ex 4.8) Denna sida på svenska This page in English . Tentamen.

Boolesk algebra. Enkla räknelagar. IE1204 Digital Design, HT 2010.

BOOLESK ALGEBRA OCH BOOLESKA FUNKTIONER

• använda den booleska algebrans räknelagar • realisera logiska uttryck med grindnät • representera en logisk funktion på olika sätt • syntetisera tillståndsmaskiner utifrån ett tillståndsdiagram med olika tillståndskoder och med D- eller T-vippor som minneselement alternativt utan vippor • konstruera avkodning för ett minne Räknelagar med fler variabler. Ex. 17 a) Koncensuslagen. Olika notation.

Matematiktermer för skolan - Uppsala universitet

Booleska räknelagar

Tillämpa den booleska algebrans räknelagar. 3. Utföra algebraisk förenkling av booleska uttryck.

IE1205 Digital Design 21 = = = NOT AND OR . Apollo Guidance Computer Apollo Guidance Computer (used in Moon landing) europeisk) och skriv ner det Booleska uttrycket för grinden. (2+2+2 p) Uppgift 2 Konvertera följande binära tal 01001111101000102 till: A) Decimalt B) Oktalt C) Hexadecimalt Redovisa din lösning noggrant och hänvisa till vilka Booleska räknelagar du använder dig av.
Capio dockan

Booleska räknelagar

Mängdlärans lagar, operationer på mängder, Venndiagram.

– Se boken! Boolesk Algebra: Axiomer. IE1205 Digital Design. 19  Logik-nivå (grindar och booleska funktioner).
De fem olika smakerna

Booleska räknelagar integrera xe^x
margareta skålar
svensk handboll landslag
mrsa vårdpersonal socialstyrelsen
deep translate in urdu

Några viktiga satser inom Boolesk algebra

Uppgift 3.3 Börja med Då kan man använda normalformen40 och de booleska räknelagarna. Man kan även använda en annan metod som kallas Karnaugh-diagram40 (efter ingenjören Maurice Karnaugh på Bell-labs som 1953 utvecklade dessa diagram).


Platschef lön bygg
abf swedish courses

Kursplan ET1009 - Örebro universitet

sida 187. Booleska funktioner. sida 192. Disjunktiv normalform. Boolesk algebra, räknelagar och satser. Funktionstabell. Binär evaluering.

BOOLESK ALGEBRA OCH BOOLESKA FUNKTIONER

Uttrycken är y*(x+(x' * y)) och (( x * y') + x')' Olle. Svar: Axiomen finns på sidan Boolean Algebra. Vi får vad gäller det första uttrycket att. y·(x + (x'·y)) = y·x + y·(x'·y) = y·x + y·x' = y(x + x') = y·1 = y.

Räknelagar kan härledas ur axiomen – många av räknelagarna stämmer överens med våra vanliga algebra! – bekvämt att man kan fortsätta att räkna som man gjort i grundskolan! – men se upp!