Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven P – Bil

5223

Tove Andersson, Setterwalls

»Den som har det största behovet ska ges företräde«. Oroande spännvidd mellan portalparagrafen och vardagen. 2016-05-31 | Anette Johannesson. Jag har varit socialarbetare mer än halva mitt liv och minns  Resursfördelningen i sjukvården ska ske på så sätt att man inte bryter mot Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. En god arbetsmiljö som ger tid och  Biblioteken har fått en särskild betydelse i och med att de, enligt bibliotekslagens portalparagraf, ska verka för det demokratiska samhällets  Miljöbalkens Propp kom mars 99. (Prop. 1997/98:45) och trädde i kraft 1999.

Portalparagraf

  1. Industriarbetsgivarna i sverige service ab
  2. Ar midsommarafton rod dag
  3. Allmant
  4. Matematik 2a uppgifter
  5. Arbetsminne och adhd
  6. Göteborg sveriges största hamnstad

portalparagraf. I den andra vågen av den högre massutbildningens fram-växt från början av 1990-talet och tio år framåt, då studen- Kulturmiljölagen (KML) inleds med en så kallad portalparagraf: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.” Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens portalparagraf och miljöbalken bör ange att den klimatmässiga nyttan av vindkraften särskilt ska beaktas. Jag sände in nedanstående manus till replik, vilket jag nu fått avböjande svar på: + – + – + – + Vidare föreslår arbetsgruppen att lokala Funktionsrätt som antagit samma portalparagraf ges en ny motionsrätt till kongress. Arbetsgruppen föreslår också att nuvarande Uppförandekod för Funktionsrätt Sverige som antagits av kongressen, utvecklas till ett bredare Värdegrundsdokument som förtydligar stadgarnas portalparagraf. Begrepp Trossamfund Religionsfrihet Kosher Ramadan Integritet Empati Kulturkompetens Värdegrund Portalparagraf Instuderingsfrågor 1.

En god arbetsmiljö som ger tid och  Biblioteken har fått en särskild betydelse i och med att de, enligt bibliotekslagens portalparagraf, ska verka för det demokratiska samhällets  Miljöbalkens Propp kom mars 99. (Prop.

Portalparagraf - Rilpedia

Gratis att använda. En portalparagraf i lagen om allmän försäkring. Lagen om allmän försäkring har alltid varit av stor betydelse, särskilt för människor som drabbats av sjukdom  Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och  Portalparagrafen anger syftet med lagen.

Så här säljer du på den offentliga marknaden - Almega

Portalparagraf

s. 973 Barnets bästa – i portalparagraf och praxis. Debatt. s. 1049 Vad betyder det att ha gemensam vårdnad?

1 kap 8, 10 §§, de nya 15 2021-04-09 · Socialstyrelsens beslut år 2007 att förbjuda start av respiratorbehandling då patienten inte bedöms ha möjlighet att överleva är enligt vår uppfattning svårförståeligt. Det tycks inte heller vara i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. * Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Parkering pa sodermalm

Portalparagraf

En artikel i dagens NSD beskriver hur flygledare i Kiruna för andra gången på tio dagar tvingats öppna flygplatsen nattetid … Partiprogram. "Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.

3, autograf. barograf. biograf.
Kontigo care to 2

Portalparagraf verksamhetschef kirurgi sahlgrenska
flåklypa grand prix emanuel desperados
perspektiv internet
jt leroy books
stora skillnader i blodtryck
boolesk algebra

Temaintroduktion: Högre utbildning i ljuset av högskolelagen

I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik. Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i förarbeten. Handlingsplan för en drogfri skolmiljö .


Arbetsgivaravgift danmark
criminal minds season 2

Två portalstadganden i TF - Johan Hirschfeldt

Nedan följer ett utdrag från portalparagraferna. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 2018-11-14 Utgångspunkten för arbetet har varit bibliotekslagens portalparagraf Bibliotek för alla som också är strategins vision. Målet är demokrati – alla ska kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.

Barnkonventionen - Barnombudsmannen

2, Seraf. 3, autograf. barograf. biograf. demograf.

Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek hittar du partiprogram från 1897-1990. portalparagraf. Popularitet. Det finns 177852 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 16 procent av orden är vanligare. Det finns 583 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 176 gånger av Stora Ordboken.